คอนกรีตสำเร็จรูป CPAC

CPAC ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปคุณภาพสูงรายแรกของประเทศไทย จากบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
หรือ ซีแพค ในธุรกิจซิเมนต์ของเอสซีจี (เครือซิเมนต์ไทย)

CPAC มีสินค้าและการบริการตามมาตรฐานสากลที่ตอบรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค อย่างครบวงจร ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป วัตถุดิบหินและทราย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.