ปูนช้างทนน้ำทะเล Untitled-2

ปูนช้างทนน้ำทะเล – โครงสร้างสัมผัสกับน้ำทะเล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • สำหรับโครงสร้างในพื้นที่ชายฝั่งทะเล  พื้นที่น้ำกร่อยที่โครงสร้างสัมผัสกับน้ำทะเล ไอทะเล

หรือน้ำกร่อย  ทนต่อการกัดกร่อนจาากสารซัลเฟตและคลอไรด์  ได้ดีกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1

  • ชั้นถุงลามิเนต  ป้องกันความชื่นและแรงกระแทกรักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
  • ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

  • ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารซัลเฟต  และต้านทานต่อการซึมผ่านของสารคลอไรด์ ได้ดี

วิธีการใช้งาน

ปูนช้างทนน้ำทะเล 3

คำแนะนำ

  • ควรบ่มน้ำอย่างน้อย 7 วัน โดยใช้น้ำฉีด หรือกระสอบเปียกคลุม

การรับรองคุณภาพ

สอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM C 595 TYPE IS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.