ปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ประเภท 1 – งานตกแต่งพื้น ผนังและอาคาร

ปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ประเภท 1

สำหรับงานตกแต่งพื้น ผนังและอาคาร รวมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ

ปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ประเภท 1 1

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ประเภท 1 2

ปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เหมาะสำหรับงานตกแต่งพื้น ผนังและอาคาร รวมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า เคาน์เตอร์ แผ่นปูพื้นและผนัง รวมถึงงานโครงสร้างที่เน้นด้านสถาปัตยกรรม เช่น เสา คาน หรือผนังสำเร็จรูป ผ่านเทคนิควิธีในการสร้างสรรค์งานที่หลากหลายเช่น เทอร์ราซโซ (Terrazzo) เทอร์ราซโซมวลละเอียด (Finazzo) กรวดล้าง ( Pebble Washed) และคอนกรีตขาว ( White Concrete) เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติสีขาวบริสุทธิ์ของเนื้อปูนซีเมนต์ จึงสามารถเติมแต่งสีสันต่าง ๆ ด้วยสีผสมซีเมนต์ได้ตรงตามจินตนาการ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.