ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน – โครงสร้างคอนกรีตในพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน 1

เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่ดินเค็มในภาคอีสานและพื้นที่น้ำกร่อย

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่ดินเค็มในภาคอีสานและพื้นที่น้ำกร่อย
  • ชั้นถุงลามิเนต ป้องกันความชื้นและแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
  • ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

  • ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารคลอไรด์และสารซัลเฟตได้ดี

วิธีการใช้งาน

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน3

คำแนะนำ

  • ควรบ่มน้ำอย่างน้อย 14 วัน โดยใช้น้ำฉีด หรือกระสอบเปียกคลุม

การรับรองคุณภาพ

 

  • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนปอซโซลาน
  • สอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM C 595

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน4

มอก. 849-2532

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.