เหล็กโครงสร้างรีดร้อน H-Beams, I-Beams, W-F

เหล็กโครงสร้างรีดร้อน H-Beams, I-Beams, W-F 1

เหล็กโครงสร้างรีดร้อน H-Beams, I-Beams, W-F

WF, H-Beam @ …. B/kg.
I-Beam @…. B/kg.

สินค้าขาดหลายตัวมากๆ กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนสั่งผลิต

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.