รู้กฎหมายก่อนต่อเติมบ้าน

รู้กฎหมายก่อนต่อเติมบ้าน
เช่นเดียวกับการสร้างบ้าน การต่อเติมบ้านก็มีกฎหมายกำหนดไว้ มาดูว่ากฎหมายกำหนดไว้ว่าอย่างไรบ้าง
1)  การต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารให้หน้าตาเปลี่ยนไปจากเดิมนั้นไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดในพื้นที่ 5 ตารางเมตร ต้องขออนุญาตจากสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2)  สำหรับบ้านพักอาศัย ที่ว่างโดยรอบอาคารต้องมีไม่น้อยกว่า 30% ของที่ดินทั้งหมด หากจะต่อเติมต้องตรวจสอบว่าส่วนที่จะต่อเติมนั้นจะทำให้ที่ว่างรอบอาคารลดลงน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
3)  ผนังทึบต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และก่อสร้างสูงได้ไม่เกิน 15 เมตร ในกรณีที่ก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย
4)  ในกรณีที่บ้านสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร  หากเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 3 เมตร

ที่มา (Content Credit) : http://www.homemart.co.th/hometips_detail.asp?id=933&parentid=0&ln=

 

นำส่งข้อมูลที่มีประโยชน์ถึงมือคุณโดย

วีแมท – vmat

ตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างคุณภาพชั้นนำ

บริษัท สร้างสรรสุข จำกัด (Creator of Bliss Co.,Ltd.)

083-4281415, 080-4519594, 02-2700341

info@vmat9.com