สถิติ​ที่อยู่อาศั​ยสร้างเสร็​จจดทะเบียน และโอนกรรม​สิทธิ์ 9 เดือนแรกปี 2556

สถิติ​ที่อยู่อาศั​ยสร้างเสร็​จจดทะเบียน และโอนกรรม​สิทธิ์ 9 เดือนแรกปี 2556

updated: 18 พ.ย. 2556 เวลา 18:05:49 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

*** น่าสนใจครับ ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์จากข่าวด้านล่างนี้

– ปี 56 นี้ มีอัตราการจดทะเบียนเพิ่ม 2% (เป็นห้องชุดเพ่ิมขึ้น 10% แต่บ้านเดี่ยวลดลง 7%)

– ปี 56 มีการจดทะเบียนใหม่เป็นสัดส่วน โดยเป็นห้องชุด 52%, บ้านเดี่ยว 25%, ทาวเฮ้าส์ 13%, อาคารพาณิชย์ 8% และที่เหลือเป็นบ้านแฝด

– ปี 56 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ใหม่ 66% มือสอง 34%

– ปี 56 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด มีมากที่สุดในกรุงเทพฯ

– ปี 56 พื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วยของห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯอยู่ที่ประมาณ 29.2 ตารางเมตร

– ปี 56 พื้นที่ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งใหม่และมือสอง เกิดขึ้นมากบริเวณพื้นที่กลางๆถึงชายขอบกรุงเทพฯและปริมณฑล

จากภาพรวมข้างต้น ผมขออนุมานว่า ปี 56 ที่อยู่อาศัยแนวราบมีการชะลอตัว ในขณะที่แนวสูงขยายตัวเพ่ิมนิดหน่อย โดยไปโผล่แถวๆพื้นที่ชายขอบ ในขณะที่ในใจกลางเองจะนิ่งๆหน่อย นั่นคือค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลก่อนหน้านี้คือ โครงการระดับ hi-en ชะลอตัวแล้ว เหลือตัวที่ขับเคลื่อนคือ ระดับกลาง-ล่าง โดยเป็นห้องชุดที่กำลังขยายตามเส้นทางรถไฟฟ้าและการขยายตัวของเมืองออกไปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีราคาจับต้องได้อยู่ และที่อยู่อาศัยมือสองก็ยังคงเป็นที่นิยมรองลงมา โดยอาจเป็นจากปัจจัยทำเลและราคาที่ต้ำกว่าที่อยู่สร้างใหม่. ต้องรอดูต่อไปในปี 57 ว่า supply ที่มีอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองที่มากอยู่ตอนนี้จะถูกดูดซับจนเพียงพอที่จะสร้างใหม่หรือไม่ และจะมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างไร และระดับราคาเหมาะสมไหม และการขยายตัวของที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงจะไปทิศทางใดต่อไปครับ.

 

Screen Shot 2556-11-20 at 1.23.22 PM

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ และข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) สำรวจงวด 3 ไตรมาสแรก ปี 2556

สำหรับที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ พบว่าใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2556 มีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่รวมประมาณ 89,100 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 87,400 หน่วย

ยอดสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ใน 3 ไตรมาสแรกปี 2556 แบ่งเป็นเดือนมกราคมประมาณ 3,700 หน่วย เดือนกุมภาพันธ์ประมาณ 5,600 หน่วย เดือนมีนาคมประมาณ 8,900 หน่วย เดือนเมษายนประมาณ 11,200 หน่วย เดือนพฤษภาคมประมาณ 18,500 หน่วย เดือนมิถุนายนประมาณ 9,500 หน่วย เดือนกรกฎาคมประมาณ 12,800 หน่วย เดือนสิงหาคมประมาณ 8,700 หน่วย และเดือนกันยายนอีกประมาณ 10,200 หน่วย

ทั้งนี้ แบ่งเป็นหน่วยที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯประมาณ 51,400 หน่วย มากกว่าปริมณฑล 5 จังหวัดรวมกันซึ่งมีประมาณ 37,700 หน่วย

แยกตามประเภท พบว่าเป็นห้องชุดประมาณ 46,700 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 52 ของหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด เป็นบ้านเดี่ยวประมาณ 22,500 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 25 เป็นทาวน์เฮาส์ประมาณ 11,400 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 13 เป็นอาคารพาณิชย์ประมาณ 7,400 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 8 ที่เหลือเป็นบ้านแฝดประมาณ 1,100 หน่วย 

ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และบ้านแฝด ต่างมียอดสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นมากใน 3 ไตรมาสแรกปีนี้เมื่อเทียบกับ 3 ไตรมาสแรกปี 2555 ส่วนบ้านเดี่ยวมียอดสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ลดลงถึงร้อยละ 7 และห้องชุดมียอดสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ลดลงถึงร้อยละ 10

13847670711384767226l

สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยพบว่าใน3ไตรมาสแรกของปี 2556 มีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมกันประมาณ 123,700 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีจำนวนรวมประมาณ 114,000 หน่วย

จากปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยู่อาศัย จำนวน 123,700  หน่วยนี้ แบ่งเป็นยอดโอนในเดือนมกราคมประมาณ 11,000 หน่วย เดือนกุมภาพันธ์ประมาณ 11,400 หน่วย เดือนมีนาคมประมาณ 15,600 หน่วย เดือนเมษายนประมาณ 10,000 หน่วย เดือนพฤษภาคมประมาณ 14,000 หน่วย เดือนมิถุนายนประมาณ 14,800 หน่วย เดือนกรกฎาคมประมาณ 14,500 หน่วย เดือนสิงหาคมประมาณ 15,300 หน่วย และเดือนกันยายนประมาณ 17,100 หน่วย

จากจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด เป็นประเภทห้องชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด จำนวน 49,700 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภทรวมกัน รองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์ 37,600 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 31 บ้านเดี่ยว 22,700 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 18 อาคารพาณิชย์พักอาศัย 10,000 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 8 และที่เหลือเป็นบ้านแฝดประมาณเกือบ 3,700 หน่วย 

พิจารณาในแง่มูลค่า พบว่าใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2556 มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมกันประมาณ 296,900 ล้านบาท แบ่งเป็น ห้องชุดมีมูลค่าการโอนประมาณ 106,000 ล้านบาท บ้านเดี่ยวมีมูลค่าการโอนประมาณ 93,400 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์มีมูลค่าการโอนประมาณ 60,100 ล้านบาท อาคารพาณิชย์มีมูลค่าการโอนประมาณ 29,000 ล้านบาท และบ้านแฝดมีมูลค่าการโอน 8,400 ล้านบาท

จากจำนวนหน่วยห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด  พบว่าเป็นหน่วยห้องชุดใหม่ประมาณ ร้อยละ 66 หรือประมาณ 2 ใน 3 ของทั้งหมด และเป็นหน่วยห้องชุดมือสองประมาณร้อยละ 34 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับตัวเลขรวมของปี 2555 ทั้งนี้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดใหม่มากเนื่องจากมีหน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่มากตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด มีมากที่สุดในกรุงเทพฯ ประมาณ 35,200 หน่วย ในจังหวัดนนทบุรีประมาณ 8,100 หน่วย ในจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 4,000 หน่วย ในจังหวัดปทุมธานีประมาณ 1,700 หน่วย ในจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 200 หน่วย และในจังหวัดนครปฐม 400 หน่วย

พื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วยของห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯอยู่ที่ประมาณ 29.2 ตารางเมตร ส่วนในจังหวัดปริมณฑลอยู่ที่ประมาณ 29.7 ตารางเมตร

พื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดใหม่ (โอนจากนิติบุคคล) มากที่สุดใน 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ ได้แก่ เขตพระโขนง เขตบางกะปิ เขตบางซื่อ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี และอำเภอเมืองนนทบุรี ส่วนพื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดมิเนียมมือสอง (โอนจากบุคคลธรรมดา) มากที่สุด ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตพระโขนง  เขตบางซื่อ อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี และอำเภอเมืองนนทบุรี ตามลำดับ

พื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวขายใหม่มากที่สุดใน 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ ได้แก่ อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี อำเภอบางพลี สมุทรปราการ เขตสายไหม อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี และเขตมีนบุรี ส่วนพื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวมือสองมากที่สุด ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตหนองจอก อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี และเขตพระโขนง ตามลำดับ

พื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮ้าส์ขายใหม่มากที่สุดใน 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี อำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอเมืองปทุมธานี ส่วนพื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮ้าส์มือสองมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี  เขตบางกะปิ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี และอำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ตามลำดับ

13847670711384767234l

ข้อมูลสถิติ ข้อเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสำรวจฉบับนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือจากการประมวลผลที่เชื่อถือได้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว แต่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือความเป็นจริง และไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใช้ข้อมูล ผู้นำข้อมูลไปใช้พึงใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม

 

สนใจสอบถามข้อมูลวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ 083-4281415, 02-2700341 หรือ ที่ http://www.vmat9.com/contactus/ ครับ 🙂

ที่มา (Credit Content) :

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1384767071

 

นำส่งข้อมูลที่มีประโยชน์ถึงมือคุณโดย

วีแมท – vmat

ตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างคุณภาพชั้นนำ

www.vmat9.com

www.facebook.com/vmat9

บริษัท สร้างสรรสุข จำกัด (Creator of Bliss Co.,Ltd.)

083-4281415, 080-4519594, 02-2700341

info@vmat9.com

vmat_131109_vmat_main logo