รู้ก่อนใช้ คอนกรีตผสมเสร็จ

รู้ก่อนใช้ คอนกรีตผสมเสร็จ

สิ่งน่ารู้ก่อนใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mix Concrete)

Screen Shot 2556-12-11 at 4.01.39 PM

 • ในเมืองไทยใช้มาตรฐานทางฝั่งอเมริกา แต่การอ้างอิงกำลังรับแรงอัด มักจะใช้ทั้ง 2 ระบบ คือ อเมริกา (Cylinder : ทรงกระบอก) และ อังกฤษ (Cube : ลูกบาศก์)
 • คอนกรีต กำลังอัด 280 ksc(Cylinder) หมายถึงคอนกรีตที่มีกำลังอัด 280กก./ตร.ซม. สำหรับก้อนตัวอย่างทดสอบทรงกระบอก”(อ้างอิงอเมริกา)
 • คอนกรีตกำลัง อัด 280ksc(Cube) หมายถึงคอนกรีตท่ีมีกำลังอัด 280กก./ตร.ซม. สำหรับก้อนตัวอย่างทดสอบทรงลูกบาศก์” (อ้างอิงอังกฤษ)

Screen Shot 2556-12-11 at 4.01.46 PM

 • หากเราต้องการแปลงค่าทดสอบกำลังอัดจากรูปทรงกระบอก เป็นรูปทรงลูกบาศก์หรือรูปทรงลูกบาศก์เป็นรูปทรงกระบอกก็สามารถ ทำได้จากสูตรในการแปลงค่ากำลังอัด ได้แก่
   ค่ากําลังอัดรูปทรงกระบอก = 0.833 X ค่ากำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์

Screen Shot 2556-12-11 at 4.01.59 PM

 • ยกตัวอย่างต้องการแปลงค่ากำลังอัดรูปทรงกระบอกมีค่าเป็น 180 ksc เป็นค่ากำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ ทำได้โดย จากสูตร
  ค่ากำลังอัดรูปทรงกระบอก=0.833Xค่ากำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์
  ค่ากำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ = ค่ากำลังอัดรูปทรงกระบอก/0.833 = 180/0.833 = 216 ksc
 • ค่าการยุบตัวคอนกรีต(Slump) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเม่ือจะทำการสั่งคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นค่าท่ีบอกถึง ความข้นเหลวของคอนกรีต ซึ่งจะส่งผลต่อความยากง่ายในการเทคอนกรีต ทางภาษาช่างเขาเรียกว่า “Workability(ความสามารถเทได้)”

Screen Shot 2556-12-11 at 4.02.09 PM

 • ให้นึกถึงคอนกรีตมีความข้นมากๆ เวลาคนงานจะทำการเทคอนกรีต ลงในแบบหล่อที่กำหนดก็ทำได้ยากเรียก ได้ว่าเทคอนกรีตลงไปก็กองแหมะอยู่อย่างนั้นไม่ไหลไปให้เต็มแบบด้วยตัวเอง คนงานก็จะต้องเหนื่อยท่ีจะเกล่ีย หรือเขย่าคอนกรีตให้ไหลไปให้ เต็มแบบหล่อเมื่อคอนกรีตมีความข้นมากๆคนงานต้องเหนื่อยมากขึ้นในการเทคอนกรีต หรือ ทำงานยากขึ้น นั่นคือ Workability ต่ำ แต่หากคอนกรีต มีความเหลวมากๆเมื่อเทคอนกรตีลงในแบบหล่อแทบจะไมต่้องทำอะไรเลย คอนกรีตก็ไหลไปเต็มแบบหล่อด้วยตัวเอง สรุปคือ เมื่อคอนกรีตมีความเหลวมากๆ คนงานออกแรงน้อยในการเทคอนกรีต หรือทำงานง่าย นั่น คือ Workability สู

แต่อย่างไรก็ตาม ในการกำหนด spec ของคอนกรีตที่เลือกใช้ เราจะกำหนดโดยรายการคำนวณของวิศวกรผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน เพื่อให้เหมาะและสอดคล้องกับสภาพการทำงานหน้างานนั้น เช่น การเลือกค่า slump ที่มี workability สูงเกินไป แม้จะทำงานได้ง่าย แต่ก็อาจทำให้ค่าความแข็งแรงของคอนกรีตน้อยกว่าที่ต้องการได้ ดังนั้นจึงต้องเลือกค่าที่เหมาะสม

เอาล่ะครับ เท่านี้ พอสังเขป เพื่อให้มีแนวทางในการเลือกและปรึกษาก้านเทคนิคเบื้องต้นกับผู้ออกแบบและผู้คุมงานได้แล้วนะครับ

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ทีมงานวีแมท Vmat 083-4281415, 02-2700341 ครับ 🙂

 

ที่มา (credit content) : http://www.tpa.or.th/tpanews/upload/mag_content/38/ContentFile578.pdf

นำส่งข้อมูลที่มีประโยชน์ถึงมือคุณโดย

วีแมท – vmat

ตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างคุณภาพชั้นนำ

www.vmat9.com

www.facebook.com/vmat9

บริษัท สร้างสรรสุข จำกัด (Creator of Bliss Co.,Ltd.)

083-4281415, 02-2700341

info@vmat9.com

vmat_131109_vmat_main logo