สัญญาณเตือนจากวงการอสังหาฯ ..

สัญญาณเตือนจากวงการอสังหา

1504210_475198532589026_1328874303_o

ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนหนี้ต่อทุนของบริษัทอสังหาฯในตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
– 2553-2554 เฉลี่ย 0.4 เท่า
– 2555 เฉลี่ย 1.0 เท่า
– 2556 เฉลี่ย 1.2 เท่า

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 15 บริษัทอสังหาฯในตลาดหลักทรัพย์
– อันดับ 1 : เมเจอร์มีหนี้สินสูงกว่าทุน 3.39 เท่า
– อันดับ 2 : ไรมอนด์แลนด์มีหนี้สินสูงกว่าทุน 2.39 เท่า
– อันดับ 3 : โนเบิลฯมีหนี้สินสูงกว่าทุน 2.02 เท่า

จำนวนโครงการคอนโดมากขึ้น –> ระยะเวลาก่อสร้างนาน –> รับรู้รายได้ช้า –> อัตราส่วนหนี้ต่อทุนสูง –> ถ้า Backlog ไม่มีคุณภาพ –> ขาดสภาพคล่องในการบริหารเงิน

Info : Prachachat (25-27 Nov 2013) & Asia Plus

ที่มา (Credit Content) : https://www.facebook.com/REALIST

นำส่งข้อมูลที่มีประโยชน์ถึงมือคุณโดย

วีแมท – vmat

ตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างคุณภาพชั้นนำ

www.vmat9.com

www.facebook.com/vmat9

บริษัท สร้างสรรสุข จำกัด (Creator of Bliss Co.,Ltd.)

083-4281415, 02-2700341

info@vmat9.com

vmat_131109_vmat_main logo