Buying-a-Condo-While-in-School-Should-You-Buy-a-Condo-Now

คุณทราบหรือไม่ว่า หากเราต้องการซื้อสินค้าด้วยราคาถูกกว่าที่เราเคยซื้อกันทั่วไปนั้น เราต้องซื้อในจำนวนมากๆ ซึ่งหากเรายังไม่มีแผนที่จะเอาสินค้านั้นมาใช่้พร้อมกันแล้ว เราก็ไม่มีอาจซื้อมาเก็บตุนไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลด้านการเงิน สถานที่เก็บรักษา หรืออื่นๆ

 

เรา vmat จึงได้เปิดระบบ PoolBuy ขึ้นมา …

 

ระบบ PoolBuy หรือจะเรียกง่ายๆว่า ระบบ “รวมกันซื้อ” ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดทางการบริหารที่ชื่อว่า  “Blanked Order” ซึ่งเป็นระบบที่ฝ่ายจัดซื้อในองค์กรใหญ่จะเอามาวางแผนเพื่อซื้อวัสดุต่างๆตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ที่รวมเอาปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการมารวมกัน แล้วจัดซื้อพร้อมกัน เพื่อให้ได้ปริมาณมากๆ อันทำให้เกิดอำนาจต่อรองกับผู้ขาย (Bargaining Power) ในความเป็นจริงแล้ว ระบบนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ของทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ซื้อก็ได้ของราคาถูก ผู้ขายเองก็ได้ขายของในปริมาณมาก ลดความเสี่ยงต่อต้นทุนจมนั่นเอง.

 

vmat_131109_flow of work JPG_Page_2

 

ระบบ PoolBuy ของ vmat ทำได้โดยง่ายคือ ลูกค้าแจ้งความจำนงแก่ vmat ว่าต้องการสินค้าอะไรบ้าง ปริมาณเท่าไร และต้องการใช้ช่วงไหน จากนั้น vmat จะเอามาเช็คดูกับรายการสั่งซื้อสินค้าประเภทเดียวกันที่มีอยู่ แล้วจึงทำการจัดทำราคาสินค้าในอัตราพิเศษให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🙂

ขั้นตอนการประสานระบบ PoolBuy กับ “วีแมท”

1.  ลูกค้าสอบถาม/จองสินค้า

2. “วีแมท” ตรวจสอบสินค้าและเสนอราคา

3.  ลูกค้ายืนยันรุ่นสินค้าและราคา โดยออกใบ PO ส่งกลับมาที่ fax มาที่ 02-6183010, email ที่ info@vmat9.com หรือ line/whatsapp ที่ 083-4281415

4.  ลูกค้าโอนเงินภายใน 5 วัน ชำระค่าสินค้าตามเงื่อนไขที่ตกลง แล้วส่งใบ payin-slip ที่ fax 02-6183010 , email ที่ info@vmat9.com หรือ line/whatsapp ที่ 083-4281415

5. “วีแมท” ตรวจสอบการโอนเงิน พร้อมเตรียมสินค้าและจัดส่งสินค้าตามระบุ

6.  สินค้านำส่งถึงสถานที่ ลูกค้ายืนยันการส่งสินค้า ด้วยเอกสาร DO

7. “วีแมท” และ ลูกค้าสรุปการซื้อขายสินค้าร่วมกัน สินค้าครบถ้วนตรงตามต้องการ และลูกค้าแนะนำติชมบริการ

 

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

เบอร์ติดต่อของคุณ (ต้องการ)

สินค้า/รุ่น ที่ต้องการจองซื้อ (ต้องการ)

ปริมาณที่ต้องการจองซื้อ (ต้องการ)

วันเวลาที่ต้องการให้ส่งสินค้า (ต้องการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)