Tag Archives: Plate test

การตรวจความเที่ยงตรงของสี

การตรวจความเที่ยงตรงของสี ในกรณีที่สีที่ลูกค้าสั่งมา พอทาจริงแล้วเห็นไม่ตรงกับที่เห็นใน catalog หรือ Pantone สี อาจเกิดจาก 1. ความเพี้ยนจากการผสมด้วยแสงธรรมชาติเวลามองด้วยตาเปล่า เช่น สีที่ดูด้วยแสงจากไฟนีออน อาจแตกต่างกับสีที่ดูด้วยแสงธรรมชาติ (และเช่นเดียวกัน คือ สีที่ดูด้วยแสงธรรมชาติเวลาเช้ากับเที่ยง ก็ไม่เหมือนกัน เพราะ อุณหภูมิสี แสง แดด เงา ไม่เหมือนกัน) 2. การคนผสมเนื้อสีให้เข้ากันกับตัวทำลาย หากทิ้งสีไว้สักระยะ เนื้อสีก็มีโอกาสจมลงที่ก้นถังได้ เนื่องจากความหนาแน่นไม่เท่ากัน ดังนั้น ก่อนใช้ ต้องมั่นใจว่าคนเข้ากันอย่างทั่วถึงแล้ว เนื่องจากมีหลายกรณีที่พบเนื้อสีจมที่ก้นถังอยู่ในขณะที่ทาไปแล้ว 3. ความสะอาดของอุปกรณ์ทาสี เช่นฝุ่น ตะไคร่ สีเดิมที่ติดแปรงมา และอื่นๆ 4. การเลือกสีข้าม Product Line เช่น สีทาเหล็ก กับสีทาผนังปูน อาจให้รายละเอียดของสีไม่เหมือนกันเป๊ะๆ เนื่องจากตัวทำละลายแตกต่างกัน และความต่างของการดูดซับของพื้นผิว 5. สภาพ ความสะอาด และสีของพื้นผิวเดิม ที่อาจทำให้เกิดการผสมสีกับของใหม่ ทำให้สีเปลี่ยนแปลงไปได้บ้าง ด้วยเหตุนี้ […]